Κατασκευαστές

Προσφορά

DelSurvey Cad V8 For Autocad

DelSurv-Autocad

Νέο

To DelSurvey είναι μια σουίτα τοπογραφικών προγραμμάτων απαραίτητη για κάθε μηχανικό που εκτελεί τοπογραφικές εργασίες.

Περισσότερες λεπτομέρειες

Σε απόθεμα

€950,00 χωρίς Φ.Π.Α.

€1.178,00 με Φ.Π.Α.

DelSurvey Professional 8

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΛΥΣΕΩΝ-ΣΧΕΔΙΑΣΕΩΝ
Σουίτα τοπογραφικών προγραμμάτων απαραίτητη για κάθε μηχανικό που εκτελεί τοπογραφικές εργασίες. To DelSurvey είναι ένα εύχρηστο, εργονομικά σχεδιασμένο πρόγραμμα που η κάθε εφαρμογή του, μέσω των φιλικών menu που διαθέτει, είναι άμεσα προσβάσιμη. Σε κάθε βήμα των διαδικασιών παρέχεται αντίστοιχη λεπτομερή βοήθεια σχετικά με τη λειτουργία της. Η εφαρμογή DelSurveyCad εργάζεται με τα σχεδιαστικά λογισμικά Autocad, ZWCAD και GstarCAD τα οποία οι περισσότεροι Μηχανικοί εμπιστεύονται για τη σύνταξη των σχεδίων τους.

Η πλέον των 20 ετών παρουσία του προγράμματος στο χώρο των τοπογραφικών και φωτογραμμετρικών-φωτοερμηνευτικών εφαρμογών έχει  διαμορφώσει το πρόγραμμα τοπογραφίας DelSurvey κατά τρόπο που να διευκολύνει τη χρήση και την εκμάθησή του, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη εμπειρία σε ανάλογο λογισμικό, κατατάσσοντας το DelSurvey ένα από τα καλύτερα τοπογραφικά προγράμματα.

ΤΙ ΚΑΝΕΙ ΤΟ DelSurvey NA ΔΙΑΦΕΡΕΙ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΑΛΛΟ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ;

 •  Δημιουργία - σχεδιασμός - σύνθεση - έλεγχος διαγραμμάτων (τοπογραφικά εγγραπτέων πράξεων, γεωμετρικών μεταβολών) για την υποβολή στην βάση του κτηματολογίου.
 •  Μετασχηματισμός συντεταγμένων από ΕΓΣΑ ΄87 σε τοποκεντρικό σύστημα και αντίστροφα (χρήση για τοποθέτηση φωτοβολταϊκών πάρκων).
 •  Εισαγωγή πολυγώνου από τον αναρτημένο δασικό χάρτη. Το DelSurvey έχει την δυνατότητα να εισάγει τα σημεία των πολυγώνων και να δημιουργεί τα κλειστά πολύγωνα με τον χαρακτηρισμό του εδάφους που παρέχονται από τον αναρτημένο δασικό χάρτη.
 •  Εργαλεία ψηφιοποίησης νέου διαγράμματος ή μετατροπή παλιών σχεδίων σε μορφή κατάλληλη για την υποβολή στη βάση του κτηματολογίου. Δυνατότητα δη-μιουργίας dxf & pdf αρχείου και hash code για ψηφιακή υπογραφή.
 •  Προγραμματισμός πτήσης αεροπλάνου και UAV. Eισαγωγή στο σχέδιο εικονοκέντρων λήψεων και των περιγραμμάτων κάλυψης αεροφωτογραφιών.
 •  Δημιουργία επιφανείας με τη μέθοδο ΤΙΝ ή Grid  και σχεδιασμός ισοϋψών καμπυλών με χρήση soft breaklines και hard breaklines.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΑ

DelSurveyProfessional 8

    1.

DelSurvey CALC Basic
Αυτόνομη (standalone)
έκδοση
Υπολογιστικό – Επιλυτικό λογισμικό.
Υποστηρίζει:
 1. Προέλεγχος μετρήσεων - επίλυση - έλεγχος μετά την επίλυση
 2. Επίλυση ταχυμετρικών σημείων
 3. Επίλυση σημείων από σταθερά σημεία
 4. Πολλαπλή οπισθοτομία και εμπροσθοτομία
 5. Γωνιομετρήσεις

 

 ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΑΡΘΡΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ
DelSurveyCALCBasic

 

Μετασχηματισμοί        

Επιπλέον ρουτίνες και αρθρώματα στην έκδοση Basic.
Υποστηρίζει:
 1. Μετασχηματισμοί ομοιότητας
 2. Αφινικός μετασχηματισμός 2ου βαθμού
 1. 7-παραμετρικός μετασχηματισμός

 

 

Συνορθώσεις 

Επιπλέον ρουτίνες και αρθρώματα στην έκδοση Basic.
Υποστηρίζει:
 1. Συνορθώσεις οριζοντίου και κατακόρυφου δικτύου
 2. Συνόρθωση παρατηρήσεων GPS
 3. Συνόρθωση πολλαπλής οπισθοτομίας
 1. Συνόρθωση ελεύθερου οριζοντιογρα-φικού και υψομετρικού δικτύου για  παρακολούθηση μικρομετακινήσεων

    2.

DelSurveyCAD
Έκδοση πρόσθετο (Add-On)
σε λογισμικό CAD.
Υποστηρίζει AutoCAD,
ZwCAD & GstarCAD 

 

Πρόσθετο λογισμικό σε συγκεκριμένα σχεδιαστικά CAD
Υποστηρίζει:
 1. Το σύνολο του DelSurveyCALC
 2. Εισαγωγή - διαχείριση σημείων
 3. Δημιουργία - διαχείριση επιφανειών
 4. Σημειακά - γραμμικά σύμβολα και υπόμνημα
 5. Ηλεκτρονική υποβολή διαγραμμάτων στο Κτηματολόγιο
 6. Δημιουργία κανάβου
 7. Δημιουργία στοιχείων όπως Πίνακες συντεταγμένων, δηλώσεις κ.α.
 8. Διανομές
 9. Χαράξεις
 10. Μηκοτομές
 11. Ογκομετρήσεις
 12. Εφαρμογές ρυμοτομίας
 13. Εισαγωγή και γεωαναφορά raster εικόνων

Προαιρετική εκπαίδευση DelSurvey Professional 8

ΕΙΔΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ

Εκπαίδευση

DelSurvey Professional 6

Προαιρετικό πρόγραμμα εκπαίδευσης. Διεξάγεται στην έδρα μας ή απομακρυσμένα και περιλαμβάνει:

 • Ανάλυση δυνατοτήτων λογισμικού
 • Εκπαίδευση στην χρήση του
 • Τηλεφωνική υποστήριξη

80,00€ ανά ώρα

(Ισχύει ελάχιστη χρέωση 2 ωρών)

ΓΠροαιρετικά Support and Upgrade DelSurvey Professional 8

ΕΙΔΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ

Support & Upgrade

Ετήσιο συμβόλαιο δωρεάν αναβαθμίσεων μετά το πέρας του πρώτου 12μηνου

120,00