Εγγυήσεις & Service

Για κάθε προϊόν, προσφέρεται εγγύηση από τον κατασκευαστή. Οι όροι εγγύησης του κατασκευαστή αναφέρονται λεπτομερώς στο εσωτερικό κάθε συσκευασίας προϊόντος. Ο κατασκευαστής ή το επίσημο εξουσιοδοτημένο service ορίζει τους όρους παροχής τεχνικής υποστήριξης – service προϊόντων εντός ή εκτός εγγύησης.

Για προϊόντα τα οποία εισάγονται ή αντιπροσωπεύονται από εμάς, υπεύθυνοι χορήγησης εγγύησης είμαστε εμείς. Σε αυτή την περίπτωση, η εγγύηση καλύπτει κάθε εξάρτημα και ανταλλακτικό ή και ολόκληρο το προϊόν κατά περίπτωση αν και μόνο αν αποδειχτεί ελαττωματικό από την αρχή ή και κατά την χρήση εφόσον έχουν τηρηθεί αυστηρά οι οδηγίες χρήσης και η βλάβη δεν οφείλεται σε κακή χρήση ή πτώση ή γενικότερα σε υπαιτιότητα του χρήστη.

Πριν αποσταλεί το προϊόν για έλεγχο – service, θα πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας και να συμπληρωθεί η φόρμα RMA ή να μας σταλεί στο e-mail info@geosense.gr

Προϊόντα τα οποία δεν αντιστοιχούν σε φόρμα RMA ΔΕΝ θα παραλαμβάνονται από το service της εταιρίας μας.

Mπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με e-mail για τα στοιχεία επικοινωνίας των τμημάτων service του κατασκευαστή του προϊόντος σας, καθώς και για άλλες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα, περιγράφοντας το ερώτημά σας με σαφή τρόπο. Για ερωτήματα που αναφέρονται σε συγκεκριμένο προϊόν παρακαλούμε να αναφέρετε με ακριβή τρόπο το μοντέλο και τον σειριακό αριθμό.

e-mail επικοινωνίας: info@geosense.gr