Η Εταιρεία

Η GEOSENSE ιδρύθηκε το 2002 με αντικέιμενο την διάθεση εξειδικευμένων προϊόντων & υπηρεσιών, που σχετίζονται με το αντικείμενο της Γεωπληροφορικής, το Παγκόσμιο Σύστημα Προσδιορισμού Θέσης (GPS/GNSS), τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS), τα Χαρτογραφικά Δεδομένα, τις Γεωδαιτικές Εφαρμογές αλλά και τις εφαρμογές και λύσεις του αντικειμένου της Γεωπληροφορικής.

Ειδικότερα η GEOSENSE, μέσω ενός δικτύου έμπειρων συνεργατών, συμβούλων και ειδικών επιστημόνων, δραστηριοποιείται στην εμπορία μη επανδρωμένων συστημάτων UAV/UAS,  Δεκτών GPS/GNSS, Τοπογραφικού Εξοπλισμού, Laser Σαρωτών, εξειδικευμένου τεχνικού Λογισμικού, προϊόντων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών κ.α. Επίσης η GEOSENSE παρέχει υποστήριξη σε πάσης φύσεως μελέτες που σχετίζονται με την δραστηριότητα της. Τέλος μέσω του τμήματος Έρευνας και Τεχνολογίας εξελίσσονται και αναπτύσσονται εφαρμογές και εργαλεία σε όλα τα παραπάνω αντικείμενα.

Η GEOSENSE έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη και στεγάζεται σε χώρο 200τ.μ. στην οδό Φιλικής Εταιρείας 15-17 στην Πυλαία Θεσσαλονίκης. Το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρίας αποτελείται από άτομα με βαθιά γνώση του αντικειμένου, έχοντας μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών και πολυετή εμπειρία, καθώς και από  ειδικούς συνεργάτες σε αντικείμενα προγραμματισμού, τηλεματικής, GIS και Γεωπληροφορικής. Επιπλέον, η εταιρία έχει συνάψει συνεργασίες με ελληνικές & ξένες εταιρίες για την ολοκλήρωση της γκάμας των προϊόντων της.

Η εταιρεία διαθέτει και λειτουργεί δύο ηλεκτρονικά καταστήματα, το e-GEOSENSE, στην διεύθυνση www.e-geosense.gr και το MADCOW, στην διεύθυνση www.madcow.gr όπου όλες οι συναλλαγές είναι συμμορφωμένες με το παγκόσμιο προτυπο για την προστασία της πληροφορίας των καταναλωτών και καλύπτονται από τις πιο σύγχρονες προδιαγραφές ασφαλείας.

Η GEOSENSE είναι πιστοποιημένη και εφαρμόζει σύστημα διασφάλισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008.