Κατασκευαστές

ZwCAD Mechanical 2022 Λογισμικό Σχεδίασης

Zw-02-cls

Νέο

Το λογισμικό ZwCAD Mechanical 2022 αποτελεί μια ισχυρή πλατφόρμα CAD λογισμικού, πλήρως συμβατό με οποιοδήποτε σχεδιαστικό λογισμικό. αλλά σε σημαντικά χαμηλότερη τιμή! Παρέχει απόλυτη συμβατότητα με αρχεία τύπου DWG και DXF ανεξαρτήτου εκδόσεως.Περισσότερες λεπτομέρειες

Σε απόθεμα

€959,00 χωρίς Φ.Π.Α.

€1.189,16 με Φ.Π.Α.

ZWCAD Mechanical for manufacturing provides abundant tools such as shaft generator, tolerance dimension, surface texture symbol, balloon and BOM and standards parts for mechanical 2D sheet drawing.

Easy-to-use and Seamless DWG Compatibility

Built on Your Familiar ZWCAD, Seamless DWG Compatibility

Smart Annotation

 • Power Dimension

  Power Dimension makes dimensioning easier with abbreviated dialog boxes that control and expand only the variables that are relevant to manufacturing, as well as integrate tolerance and fit list information.

 • Multiple Dimensions

  With Multiple Dimensions, you can create multiple dimensions with minimal input and properly space ordinate, parallel or symmetric items.


 • Detect dimension overlap and determine suitable distance

  Overlapping dimensions can be automatically spaced apart appropriately. It determines the suitable distance from the object being dimensioned, making the linear dimensions look neat and clear..

 • Quickly design by using mechanical symbols

  Mechanical symbols, include surface texture symbols, datum identifiers and targets, taper, center hole and weld symbols greatly save your time and improve your design accuracy.

Intelligent Balloon and BOM

 • Easily generate balloons and BOM

  With ZWCAD Mechanical, you can draw, align and renumber standard-based balloons easily. It only takes one step to create a BOM. Also, it automatically recognizes standard parts and summarizes them to the BOM.

 • Associative Balloon and BOM

  Every change to the balloon would be updated to the BOM, ensuring that the data is always correct and up-to-date.

Intelligent Drawing Environment

 • Enterprise and international standards support

  ZWCAD Mechanical supports ISO, ANSI, DIN, JIS and GB drawing environments, and it also provides an easy way to customize enterprise standards.

 • Layer management and layer mapping

  Every mechanical entity, such as border, dimension, symbol, etc, would be placed to the default layer with preset color and linetype. With layer mapping, mechanical entity can be placed on a custom layer to match company practices.

 • Multiple borders and adaptive scaling

  ZWCAD Mechanical supports multiple borders drawing with different scales, and the size of annotations objects can be changed according to the scale of border.

 • Super Edit

  Re-editing becomes easy, double click objects and then the settings in the dialog box will be changed automatically.

Mechanical Parts and Generator

 • Part Library

  ZWCAD Part Library contains screws, nuts, washers, pins, rivets, springs, bearings, etc. It saves you hours of work by directly taking parts from the library.

 • Shafts and Gears

  You are able to create Shafts and Gears by inputting the geometric parameters, which greatly accelerates the whole design process.

Extended Drawing Tools for Manufacturing

 • Construction lines

  The program includes a total of 32 options to create construction lines and 7 options to create construction circles. Construction lines can be used as references to create other objects and make drafting easier.

 • Advanced Centerline

  You can add centerline to circle or rectangle by simply selecting objects. Centerlines can be drawn to one single entity or multiple entities.


 • Reusable detailing tools

  Generate the detail view with a few clicks, and it is updatable when a change is made to the geometry.

 • Draw Groove quickly and accurately

  Technical groove is an essential segment in the mechanical design process, ZWCAD Mechanical offers a variety of construction features of process structure, including crack groove, shaft and hole rect reliefs.

Try ZWCAD Mechanical NOW!

ZWSOFT launched ZWCAD Mechanical 2022, the industry-specific version based on its faster and smoother flagship product, ZWCAD. Besides inheriting the speed, smoothness, and satisfying new functions of ZWCAD 2022, it offers more handy features.

ZWCAD Mechanical 2021: Simple Design for Sophisticated Outcomes

Create Congruous Single Holes Easily

Now we have two more options for creating single holes. One is the “By Standard Size” option. Once checked, it allows you to use the standard size whose unit can be metric or inch and thus, spares you from manually inputting the hole diameter, and thus streamlines your hole generation process. Being complementary to the fixed type, it helps ensure that the length of the center line would adapt to the size of the hole proportionally.

Figure 1. Single holes whose center lines are now adjustable can be created by standard size

Likewise, you can adjust the label size in the Hole Chart manager so that the hole label is neither too big nor too small for the hole.

Retrieve Parts Effortlessly from an Orderly Library

As the hub of mechanical design, the part library is always the primary concern. In this new version, parts have been rearranged by types and standards, enabling you to find the desired ones more effortlessly. What’s more, the German one is now available.

Meanwhile, double-click on a part in the library and you can directly edit it in the model space, which boosts productivity.

Figure 2. The rearranged part library helps facilitate mechanical design

In addition to the intelligent design functions mentioned, the APIs of ZWCAD Mechanical 2021 have been enhanced for not only developers to customize the program, but also enterprises to integrate it into management systems, such as ERP and PLM, and share internal product design data.

Want to experience it yourself? Download it now for a free 30-day trial!

About ZWSOFT

ZWSOFT CO., LTD. (Guangzhou) is a reliable and innovative engineering software provider with its flagship products ZWCAD and ZW3D. Committed to providing complete and seamless user experience to worldwide users with its all-in-one CAx solutions, ZWSOFT has continuously satisfied diverse needs of various industries such as AEC and MFG. With over 20 years’ experience in the industry, its products and service have been proven by over 900,000 clients across 90 countries.

ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ